PraktijkvanMorgen combineert ICT met jarenlange ervaring in begeleiding van praktijkvoering

Onze diensten

De PraktijkScan

De PraktijkScan is een uitgebreide analyse van uw praktijk op bedrijfseconomisch en financieel gebied. Ze biedt helder inzicht in de diverse bedrijfsprocessen en is een waardevol instrument om beleid op te maken. Voor zorggroepen bieden we ook maatwerk PraktijkScan.
Het verbeterplan dat voortvloeit uit onze PraktijkScan hebben wij voorgelegd aan de afdeling zorginkoop van CZ en voldoet aan de gestelde eisen voor vergoeding van de prestatie Praktijkscan 31384.

U kunt de Praktijkscan hier aanvragen.

Benchmark

PraktijkvanMorgen kan een benchmark leveren binnen de zorggroep waarbij uw praktijk is aangesloten. Zo krijgen zorggroep en aangesloten praktijken een objectief beeld waardoor de (grote) verschillen in bijvoorbeeld omzet worden veroorzaakt.

De Praktijk ICT Check

De Praktijk ICT Check is een uitgebreide analyse van de opbouw van onder andere ICT, kosten hiervan en daarmee efficiency van uw huisartsenpraktijk. Hierdoor krijgt u handvatten om actief op de verschillende variabelen te sturen.

Registratie en facturatie

PraktijkvanMorgen helpt u bij de registratie en facturatie van niet ingeschreven patiƫnten, zoals buitenlanders in de grensstreek, asielzoekers en gewetensbezwaarden.

Over ons

De komende jaren komt er heel wat op de gezondheidszorg af. De zorgvraag stijgt, maar het aantal zorgverleners zal naar verhouding veel minder hard mee stijgen. De concurrentie op prijs en kwaliteit gaat naar verwachting verder toenemen. De veranderingen in de zorg stapelen zich in hoog tempo op. Dat vraagt veel van zorgverleners. Zorginhoudelijk, maar ook op het gebied van bedrijfsvoering en organisatie.

Om deze ingrijpende ontwikkelingen efficiĆ«nt en effectief aan te kunnen, moeten de zorgprocessen op een slimme en doelmatige wijze worden ingericht. Een optimale inzet van ICT is daarbij noodzakelijk. PraktijkvanMorgen analyseert uw praktijkvoering op digitaal, organisatorisch en bedrijfseconomisch gebied. Vervolgens wordt een advies gegeven zodat uw praktijk ook in de toekomst gezond blijft.

Praktijk van Morgen is een samenwerking tussen organisatieadviseur Caspar Soerink en IT-specialist Willem van Rooij. Beiden hebben jarenlange ervaring in de zorgsector.

Caspar Soerink, eigenaar van Soerink Advies, is gespecialiseerd in ondersteuning van zorgverleners in de eerstelijn op organisatorisch en bedrijfseconomisch gebied.

Willem van Rooij, 1elijnZorgICT, met ruime ICT ervaring in management, heeft sinds 2000 een specialisatie opgebouwd op het gebied van ICT in de 1e lijn zoals IT manager huisartsenposten, implementatie regio systemen, IT adviseur 1e lijn zorggroepen.

Contact

Stuur een mail naar info (@) praktijkvanmorgen.nl

Bezoekadres : Gebouw StrijpZ, Tilburgseweg-West 100, 5652 NP Eindhoven