header background

Partner voor uw huisartsenpraktijk van morgen.

PraktijkvanMorgen combineert ICT met jarenlange ervaring in begeleiding van praktijkvoering.

Onze diensten

De PraktijkScan

De PraktijkScan is een uitgebreide analyse van uw praktijk op bedrijfseconomisch en financieel gebied. Ze biedt helder inzicht in de diverse bedrijfsprocessen en is een waardevol instrument om beleid op te maken. Vraag een offerte aan via het contactformulier. Voor zorggroepen bieden we ook maatwerk PraktijkScans.

Registratie en facturatie

PraktijkvanMorgen helpt u bij de registratie en facturatie van niet ingeschreven patiënten, zoals buitenlanders in de grensstreek, asielzoekers en gewetensbezwaarden.

Benchmark

PraktijkvanMorgen kan een benchmark leveren binnen de zorggroep waarbij uw praktijk is aangesloten. Zo krijgen zorggroep en aangesloten praktijken een objectief beeld waardoor de (grote) verschillen in bijvoorbeeld omzet worden veroorzaakt.

De Praktijk ICT Check

De Praktijk ICT Check is een uitgebreide analyse van de opbouw van onder andere ICT, kosten hiervan en daarmee efficiency van uw huisartsenpraktijk. Hierdoor krijgt u handvatten om actief op de verschillende variabelen te sturen.

Over ons

PraktijkvanMorgen: voor een gezonde praktijk.

De komende jaren komt er heel wat op de gezondheidszorg af. De zorgvraag stijgt, maar het aantal zorgverleners zal naar verhouding veel minder hard mee stijgen. De concurrentie op prijs en kwaliteit gaat naar verwachting verder toenemen. De veranderingen in de zorg stapelen zich in hoog tempo op. Dat vraagt veel van zorgverleners. Zorginhoudelijk, maar ook op het gebied van bedrijfsvoering en organisatie.

Om deze ingrijpende ontwikkelingen efficiënt en effectief aan te kunnen, moeten de zorgprocessen op een slimme en doelmatige wijze worden ingericht. Een optimale inzet van ICT is daarbij noodzakelijk. PraktijkvanMorgen analyseert uw praktijkvoering op digitaal, organisatorisch en bedrijfseconomisch gebied. Vervolgens wordt een advies gegeven zodat uw praktijk ook in de toekomst gezond blijft.

Praktijk van Morgen is een samenwerking tussen organisatieadviseur Caspar Soerink en IT-specialist Willem van Rooij. Beiden hebben jarenlange ervaring in de zorgsector.

Caspar Soerink, eigenaar van Soerink Advies, is gespecialiseerd in ondersteuning van zorgverleners in de eerstelijn op organisatorisch en bedrijfseconomisch gebied.

Willem van Rooij is sinds 2000 zelfstandig ondernemer in de zorg (1elijnZorgICT). Hij heeft een specialisatie opgebouwd op het gebied van digitale communicatie met 1e lijn zorgverleners.

Stuur ons een e-mail